سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

مرضیه عبدالوهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
فرزانه شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
معصومه عبدالوهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

در عصر حاضر، دانش و فعالیت کارافرینی در اقتصاد مبتنی بر بازار کار، نقش کلیدی در تحولات هر جامعه دارد، که در این راستا مهارت آموزی یکی از راهکارهای اصلی و اساسی توسعه جوامع می باشد. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی چگونگی افزایش تاثیر آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در عصر جهانی شدن است. روش انجام این مطالعه توصیفی-تحلیلی، کتابخانه ای می باشد. مقاله حاضر با ارئه تعاریفی از مفاهیم فنی و حرفه ای و کارآفرینی، به بررسی راهکارهای افزایش تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای بر توسعه کارآفرینی پرداخته است. نتایج این بررسی حاکی از آن است که جهانی شدن و تاثیرات آن، سیاست گذاری در آموزش های فنی و حرفه ای و کارآفرینی را اجتناب ناپذیر ساخته است. همچنین یافته های این مطالعه نشان داد که اگر چه بسیاری از فارغ التحصیلان این آموزشها به دلایل متعددی توانایی جذب در بازار کار را ندارند، اما آموزش های فنی و حرفه ای به طور بالقوه نقش مهمی د رتربیت نیروی انسانی کارآفرینی دارد که با مدیریت و برنامه ریزی مناسب، می توان از نتایج آن بهره مند گردید. نظام آموزش فنی و حرفه ای با ایجاد تغییرات برنامه ریزی شده و هدفمند در سه بخش مواد، روشها، نگرش ذینفعان و مسئولین می تواند در جهت افزایش کارآفرینی کارآموزان حرکت کند. در پایان این مقاله به راهکار ها و پیشنهاداتی در این زمینه اشاره می شود.