سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا صفری کنگ – سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد
اسماعیل حیدری –

چکیده:

امروزه یکی از کارآمدترین سازوکارهای مدیریت شهری درارتقا و توسعه فرهنگ شهروندی و رفع معضلات و مشکلات شهری بویژه مدیریت پسماند بهره مندی از فرایند آموزش به ویژه آموزشهای همگانی و شهروندی می باشد و عدم توجه به آن موجب رکود نقش شهروندان در نظام مدیریت شهری و همچنین باعث فراهم نشدن شرایط توسعه پایدار شهری خواهد شد آموزش و توانمندسازی شهروندان برای ارتقای دانش تقویت مهارت ها کسب عادتهای صحیح زندگی اجتماعی و بروز رفتارهای مطلوب شهروندی بویژه در راه بهره گیری مناسب از امکانات شهری از جمله مهمترین ضرورت های شهرداری های کلان شهرها قلمداد می شود با التفات به اهمیت و ضرورت آموزشهای همگانی شهروندی و جایگاه ان در نظام مدیریت شهری این مقاله با هدف بررسی تاثیر نظام آموزشهای شهروندی شهر را در مدیریت پسماند تهیه شده است براین اساس با استفاده از رویکرد سیستمی و همچنین بهره مندی از الگوی عناصر سازمانی اقدام به طراحی نظام آموزش شهروندی و مشخص کردن مراحل و فرایند نظام آموزش های شهروندی شده است با توجه به چارچوب و الگوی نظری فرایند آموزش های همگانی شهروندی به ترتیب دارای چهار مرحله اساسی شامل نیازسنجی آموزشی، طراحی و تدوین برنامه های آموزیش اجرا و ارزشیابی می باشد.