سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهرا قارون – کارشنا س ارشد توسعه روستایی
حسین شعبانعلی فمی – دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
خلیل کلانتری – دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مهمترین چالشهای هزاره سوم تامین امنیت غذایی است دامپروری یکی از مهمترین زیربخشهای کشاورزی است که در امر امنیت غذاییارزش افزایی محصولات و فراورده های اصلی و فرعی دام اشتغال زایی ارایه فراورده های بهداشتی پروتئین دامی توسعه و ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی از مهم تر توسعه و امکان دستیابی به بازارهای جهانی برای صادرات محصولات دامی حضوری اجتناب ناپذیر داشته از جایگاه ویژه ای در اقتصاد ملی برخوردار است امروزه دامپروری صنعتی رو به گسترش است در دهه های گذشته در کشورهای پیشفته تغییرات قابل توجهی در این صنعت بوجود آمده این حرفه به معنای واقعی به عنوان یک صنعت مطرح شده است لذا مثل یک صنعت هم با آن برخورد می شود از آنجا که این صنعت بطور مداوم در حال تغییر و تحول می باشد دامپروران بایستی برای مدیریت بهتر واحدهای خود به منظور افزایش کمی و کیفی تولیداتشان پابه پای فناوریهای سودمند حرکت کنند با توجه به نوپابودن صنعت دامپروری درکشور متاسفانه بیشتر این واحدها توسط نیروهای غیرماهر و ناآشنا با فناوریهای نوین درصنعت دامپروری مدیریتمی شوند با توجه به اینکه رشد و توسعه این صنعت قطعا بستگی به نیروی انسانی ماهر و مدیریت صحیح دارد آموزشهای ترویجی می تواند در راستای ترویج فناوری های نوین در صنعت دامپروری آموزش نیروی انسانی فعال دراین عرصه و پرورش نیروی کار ماهر دراین بخش نقش موثری ایفا نماید.