– بررسی نقدهای کتاب

هر زمان که کتابی به عنوان پایه تحقیقات شما محسوب شود، می توانید اعتبار انتقادی آن را با خواندن یک یا دو نقد درباره آن امتحان کنید. نقدها در مجلات و ژورنال ها پنهان هستند: تنها کافی است فهرست های زیر را جستجو کنید: * فشرده نقد کتاب، نیویورک : ویلسون، ۱۹۰۵ تاکنون، این اثر که به ترتیب حروف الفبا و با نام نویسنده مرتب شده ، هر ساله یک تکامل تدریجی از چندین هزار کتاب فراهم می کند و خلاصه ها و نقل قول های کوتاهی را از نقدها بیان می کند تا پذیرش انتقادی آن اثر را نشان دهد.

  • فهرست نقد کتاب، دیترویت : گیل . دو ماهنامه این اثر، نقدهای موجود در ۲۲۵ مجله و ژورنال را فهرست می کند.
  • فهرست نقدهای کتاب در علوم انسانی، ویلیام استون، میشیگان : تامپسون. سالنامه. این فهرست نقدهای نشریات ادواری علوم اجتماعی ، مدخل هایی دارد که با نام نویسنده، عنوان و منتقد فهرست شده است.

فهرست نقدهای کتاب در علوم اجتماعی . ویلیام استون ، میشگان : تامپسون. سالنامه.

این فهرست نقدهای نشریات ادواری علوم انسانی ، مدخل هایی دارد که با نام نویسنده، عنوان منتقد فهرست شده است.

  • استنادات نقد کتاب های موجود. نیویورک : ویلسون . سالنامه . این اثر، یک فهرست نویسنده — عنوان برای نقدهای کتاب منتشر شده در بیشتر از ۱۰۰۰ نشریه ادواری را فراهم می آورد.
  • فهرست کتاب. شیکاگو: انجمن کتابداران آمریکا ۱۹۰۵ تا کنون، مجله ای ماهانه که کتاب های جدیدی را برای کتابداران معرفی می کند. این اثر، شامل پیشنهادات و خلاصه های کوتاه است. نمونه یک صفحه از فشرده نقد کتاب ، انواع اطلاعات انتقادی از کتاب ها را نشان می دهد:

شکل ۵۷: برگرفته از فشرده نقد کتاب . ۱- نویسنده ، عنوان و وضعیت انتشار. ۲شماره بازیابی دیوئی و مدخل های موضوعی برای برگه دان . ۳- شماره بازیابی کتابخانه کنگره . ۴- توصیف اثر. ۵- ارزیابی منتقد از این اثر ۶- وضعیت انتشار یک نقد ۶۰۰ کلمه ای: سالنامه آکادمی علوم سیاسی و اجتماعی آمریکا، شماره ۴۱۵ صفحه ۱۹۷۴: ۲۵۷. ۷نقدی که در فشرده کتاب نقل نشده.

۱ فانتانا، وینسنت جی . کودکی در جایی گریه می کند : بدرفتاری ،  دلایل و پیشگیری ۲۶۸٫ صفحه ۹۵/۶٫ دلار سال ۷۳ انتشارات کمپانی مک میلان۔

-۲شماره دیویی .۱۳۶۴۰۱ خشونت در برابر کودکان رفاه کودک رفاه کودک۱۶۵۶۶-۸۷-۱c-3

۴- ” نویسنده، مطالعات موردی بسیاری درباره کتک زدن و محروم کردن کودک ارائه می دهد … و عواملی را که در رفتارهای والدین بدرفتار موثرند و دلایل شکست

دادگاهها و موسسات رفاه اجتماعی در حمایت از کودکان در اکثر موارد را بررسی می کند. فانتانا با استفاده از گروه ویژه نیویورک به عنوان مثال درباره سوء استفاده از کودکان نشان میدهد که چگونه گروه های امداد داوطلبانه مانند والدین ناشناسی و برنامه ازمایشی باز پروری والدین ، اوضاع را بهبود بخشیده است. این نتیجه نیاز به یک بیانیه قانونی در مورد حقوق کودکان دارد و دستگاه قضایی نیز باید مراقب آنها باشد.” (کتابخانه j) فهرست

۵- نویسنده ، تاریخچه طولانی سوء استفاده از کودکان را شرح می دهد… {و } سیر صعودی شرایطی که{ به آن } کمک میکند را توصیف می کند…. سپس شرحی طولانی از رنج و سختی های کودکان ، دلایل این سختی ها و موانعی که بر سر راه ممانعت از انها وجود دارد ارائه می دهد…این کتاب یک عامل قابل ذکر دراین روزها که عموم مردم علیه استفاده از هر گونه تنبیهی فریاد سر می دهند را به تصویر کشیده است: متخلفین خشونت گرا و تعداد کمی از بیماران روانی که برای خود یا دیگران خطرناک هستند. دکتر فانتانا نمی خواهد افرادی که کنترل خود را از دست می دهند و به کودکان آسیب می رسانند «مجازات بشوند.» … او برای افراد بیتجربه ای که ممکن است با کودکانی که مورد بدرفتاری قرار می گیرند در تماس باشند، فهرستی از موارد آشکار را ارائه کرده … و خواستار توجه گسترده عموم و تخصیص هزینه های کلان برای تشخیص سوء استفاده از کودکان در ابتدایی ترین مراحل ان و همچنین ایجاد یک نظام ملی بازدارندگی و خدمات درمانی است. “امیدوارم روحیه جنگ جویی وی به دیگران نیز سرایت کند.” ای جی .لونیسون

۶- سالنامه آکادمی آمریکا شماره ۴۱۵: ۲۷۵. سپتامبر ۱۹۷۴. ۶۰۰ لغت مدیر بخشی امراض کودکان در بیمارستان «کودکان سر راهی نیویورک» و رئیس یگان ویژه وابسته به شهرداری جهت رسیدگی به سوءاستفاده از کودکان و والدین ناآگاه، توصیفات و آمار تکان دهنده ای را از یک مسأله مهم مالی ارائه می دهند… نگرانی فانتانا نسبت به کودک و والدین، درخواست وی مبنی بر شناسایی حقوق کودکان و پیشنهادات او برای بهبود قانونگذاری و روندهای موجود تشخیصی، بررسی و جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان، مطالعه کتاب او را برای افراد عامی و تحصیل کرده ای که نگران این موضوع هستند ضروری جلوه می دهد؛ جی . ام. ماری، llow 731 N 3247: 98 Library J

بررسی توسط جورج مریل

(w[YA130 74/15F 586 :99: Library J