سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسماعیل رحمانی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه تهران

چکیده:

برون سپاری یک استراتژی مهم مدیریتی است که از آن طریق سازمان فعالیتهای غیر راهبردی و تکراری خود را جهت انجام به مؤسسات دیگر واگذار می نماید. برون سپاری آموزش نیز یکی از زیر شاخه های برون سپاری خدمات می باشد. ا خ ی را د ر آ م وز ش و پرورش مشاهده شده است که کلاسهای درس به شرکتهای آموزش واگذار و به نوعی برون سپاری آموزش صورت گرفته است. برون سپاری علی رغم مزایای چشم گیر دارای معایب مهمی است که نادیده گرفتن آنها چه بسا منجر به شکست سازمان در این امر می گردد. بر همین اساس محقق در پی آن است تا ضمن مفهوم شناسی برون سپاری آموزش و اهمیت آن، با انجام یک پژوهش کیفی، از طریق مصاحبه با معلمان نقاط قوت و ضعف برون سپاری آموزش را در مدارس بررسی نموده و سپس راهکارهای عملی برای بهبود آن عرضه دارد.