سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا شهاب – کارشناسی ارشد سازه
سیدمهدی زهرایی – دانشیار قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساخت ها دانشگاه تهران

چکیده:

فلسفه اصلی ایین نامه های طراحی لرزه ای ساختمان ها جلوگیری از تلفات جانی کنترل خسارات و طرح اقتصادی است برای این منظور ترکیب سه عامل سازه ای مقاومت strength) شکل پذیرDuctility) و سختی Stiffness) در طراحی ساختمان ها مدنظر قرار میگیرد در همین راستا سه سیستم قاب خمشی مهاربند هم محور و مهاربند برون محور در دنیا شناخته شده است دراین تحقیق به مهمترین و متداولترین نقاط ضعف این سیستم ها که از پرکاربردترین سیستمهای سازه ای در کشور و حتی در دنیا می باشد اشاره میشود.