سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آرش خوانساری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشگاه علم و صنعت ایران
باقر ذهبیون – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
ناصر شابختی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شهید نیکبخت , دانشگاه سیستان و بلوچستان
میلاد کاوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

خستگی در اتصالات سکو به شکل ایجاد ترک های ریز در سازه خود را نشان می دهد. با افزایش زمان و وارد شدن بارهای تناوبی موج به اتصالات این ترک های ریز در محل اتصال اعضا به هم و در جوش سازه رشد کرده و رشد ترک باعث نابود اعضای سازه می شود که در بعضی موارد خسارت های جبران ناپذیری را به بار آورده است. از اینرو شناخت محلی از جوش در محل اتصال که بیشترین احتمال ایجاد ترک و رشد آن و یا به عبارت دیگر ضعیف ترین نقطه ی اتصال است از اهمیت ویژه ای در بحث تعمیرات و بازبینی سازه برخوردار است. در این مقاله خرابی ناشی از خستگی در اتصالات سکو با بکارگیری روشی شامل شبیه سازی تصادفی نیروی موج با هر دو روش تصادفی خطی و تصادفی غیر خطی به کمک طیف انرژی و معادله ی موریسون محاسبه شده است. سری های زمانی از نیروی موج به کمک طیف معروف جانسواپ مربوط به خلیج فارس به دست آمده اند. سپس خرابی خستگی در سکوی ۱۷ SP واقع در خلیج فارس با روش پیشرفته ی جریان بارانی و پالمگرین ماینر در ۸ نقطه ی مختلف اتصال اعضای لوله ای با زاویه ی ۴۵ درجه نسبت به هم، بدست آورده شده است. در آخر خرابی خستگی در هر ۸ نقطه تحت اثر هر دو تئوری تصادفی خطی و غیر خطی با یکدیگر مقایسه شده و در هر اتصال نقطه ای از جوش که در صورت بروز پدیده ی خستگی ترک در آن نقطه ایجاد خواهد شد بدست آمده است.