سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد وثوقی فرد – کارشناسی ارشد عمران راه و ترابری
رامین کیامهر – دکترای عمران نقشه برداری
علی مدقالچی – کارشناسی ارشد عمران مدیریت پروژه و ساخت

چکیده:

تصادفات ترافیکی جاده ای یکی از مهم ترین دلایل مرگ و میر در جهان و به ویژه در ایران است.با توجه به آمار بالای حوادث ترافیکی مرگبار در کشور و اهمیت نقاط حادثه خیز در وقوع این حوادث،در این مقاله سعی شده است تا به عنوان نمونه بابررسی چند نقطه حادثه خیز،علت وقوع حوادث و سانحه خیزی این نقاط در استان زنجان (جاده زنجان- خرمدره)بررسی گردد و ضمن بررسی روشهای ساماندهی نقاط حادثه خیز میزان نقش هر یک از عوامل اصلی مؤثر در وقوع تصادفات تعیین شودتابتوان نسبت به انجام راه حلهای لازم،اقدام نمود.هدف از این تحقیق ارائه راهکارهایی برای کاهش آمار تصادفات با حداقلهزینه های مربوطه میباشد.در این مقاله نقاط حادثه خیز از نکته نظر طرح هندسی، ابنیه و روسازی مورد بررسی قرار میگیرند.روش اجرای تحقیق بر اساس مراجعه به آمار دستگاههای اجرایی، پرسشنامه و بازدید میدانی میباشد.با استناد به آمارتصادفاتی که از اداره حمل و نقل استان زنجان گرفته شده است و با استفاده از مدلهای تصادفاتی چون تعداد تصادفات،شدتتصادفات،تعداد-نرخ و تعداد-شدت نقاط حادثه خیز در این جاده (جاده زنجان-خرمدره) به ترتیب اولویت کیلومترهای ۷۰،۷۵،۶۵،۳،۵،۱۵،۳۰،۱۰،۳۵،۲۵،۲۰،۲،۴۰،۱۲،۶۸،۶۰،۵۰ ۱۸،۳۸،۳۴،۶۶ ۴۵ بدست آمده استکیلومتر ۷۰ که حادثه خیزترین نقطه در این محور است بخاطر وجود مجتمع رفاهی معین حادثه خیز شده است و با احداث یک زیرگذر و اصلاح رمپهای ورودی و خروجی این نقطه میتوان تعداد تصادفات در این نقطه را به حداقل ممکن رساند.نقاط دیگر حادثه خیز بخاطر نداشتن علائم عمودی در فاصله مناسب و یا نداشتن رمپهای ورود و خروج مناسب برای تقاطع های هم سطح حادثه خیز شده اند که با اصلاح این موارد می توان تعداد تصادفات در این نقاط را به حداقل ممکن رساند.