سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین مسعودی – مهندس عمران و کارشناس ارشد مهندسی پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر
قاسم دهقانی اشکذری – دکتری عمران و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
پرویز مقیمی – مهندس عمران و کارشناس ارشد مهندسی پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در طراحی ایمن سازه ها، محافظت از تجهیزات و ساکنین داخل این سازه ها از آثار برخورد پرتابه ها و ترکشها نقش مهمی ایفا میکند. دیوارهای پرکننده خارجی ساختمانها در حالیکه معمولاً جزء اعضای سازهای و باربر محسوب نمیگردند ولی به عنوان یکی از عوامل مهم در جلوگیری و محافظت از ضربه و نفوذ پرتابه ها مورد توجه می باشند. این دیوارها در قدیم و حال با استفاده از مصالح بنایی و با رشد و نهادینه شدن صنعتی سازی،توسط بتن های سبک ساخته شده و شکل میگیرند. برابر مطالعات انجام شده، مشخص شده که موضوع عملکرد یا رفتار مصالح با جنس مختلف در برابر اصابت(ضربه) به دلیل تنوع در متغیرات مربوطه(ازجمله؛ خصوصیات سلاحها، شرایط اصابت، خصوصیات مواد به کار رفته در هدف) تحقیقات هدفمند وسیعی را در بخشهای مختلف آزمایشگاهی و شبیه سازی عددی، نیاز دارد تا بتوان به معیارهای اصلی تامین سطوح مقاوم مطابق با ملاحظات مهندسی پدافند غیرعامل دست یافت. در این تحقیق با استفاده از شبیه سازی توسط نرمافزار،LS-DYNA رفتار نمونه هایی از بتن های سبک مورد کاربرد در صنعتی سازی و نیز مصالح بنایی، در مقابل ضربه و نفوذ پرتابه هایی یکسان مورد بررسی و مقایسه قرار میگیرد که باتوجه به نتایج حاصله، میزان نفوذ پرتابه ها در مصالح بنایی به مراتب کمتر از مصالح بتن سبک گزارش میگردد. از آنجا که تاکنون رفتار دیوارهای پرکننده از جنس بتن های سبک در ساختمانها در برابر نیروهای حاصل از بار ضربه بررسی نشده است لذا این تحقیق در نوع خود جدید و منحصر بفرد میباشد.