سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی مرادی کوچی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه امام حسین
خداداد واحدی – دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
حسین خدارحمی – دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

از سالیان دور زره های حفاظت بالستیکی یکپارچه برای محافظت ازتجهیزات نظامی و غیر نظامی و همچنین نیروی انسانی در مقابل پرتابه های مختلف مورد استفاده بوده اند. با پیشرفت تکنولوژی و نیاز به زره های سبکتر برای جابه جایی آسان تر و کارایی بالستیکی بیشتر، زره های مرکب به وجود آمدند[ FGM به عنوان نسل جدیدی از مواد مرکب با تغییرات کسر حجمی مواد در راستایضخامت، مزایای زیادی نسبت به مواد مرکب رایج دارد[ ۲]. در این مقاله با تعمیم مدل آلکسیویسکی-تیت به عنوان یک مدل مرجع مدلی برای پیشبینی پارامترهای نفوذ در اهدافFGM ارائه شده است. با مقایسه عمق نفوذ های به دست آمده از این مدل و عمق نفوذ های حاصل از شبیه سازی عددی در نرم افزار،LS-DYNA تطابق قابل قبولی مشاهده میشود