سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زینب انصاری اصل – دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده شیمی
علیرضا عباسی – دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده شیمی

چکیده:

در کمپلکس های ۳mer-Rh(dms)3X ( X=Cl or Br) یون رودیم (III) با سه اتم سولفور از سه لیگاند دی متیل سولفید و سه لیگاند هالید (کلرید و برمید) احاطه شده است. بلورشناسی پرتوایکس تک بلور این کمپلکس ها در دمای محیط، سلول واحد اورتورمبیک با گروه فضایی (فرمول در متن اصلی مقاله) و ۴ = z را نشان داده است. در این مقاله اثر ترانس ناشی از گروه های سولفور و هالیدها بر پیوندهایی که در موقعیت ترانس و یا سیس نسبت به این گروه ها واقع شده اند را مورد بررسی قرار داده ایم.