سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
علی ارومیه ای – دکترای زمین شناسی مهندسی ، دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا نیکودل – دکترای زمین شناسی مهندسی ، دانشگاه تربیت مدرس
سیدمحمد حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سد ها از جمله سازه هایی هستند که به منظور کنترل و مهار آبهای جاری احداث می گردند . برایاجرای هر پروژه سد سازی بررسی وضعیت آبگذری ساختگاه از جمله مهمترین بخشهای فازشناسایی ، اجرا و بهره برداری است . منطقه مورد مطالعه از ن ظر جغرافیائی در محدوده استان لرستان، شهرستان کوهدشت واقع شده است . مهمترین رودخانه منطقه که ساختگاه سد مورد نظر نیز بر روی این رود واقع شده است رودخانه سیمره می باشد . مجموعه سنگهای رخنمون شده در گستره مورد مطالعه رسوبی بوده و سن آنها از کرتاسه بالایی تا ائ وسن می باشد . با توجه به مطالعات زمین شناسی مهندسی ۵ دسته درزه در ساختگاه تشخیص داده شد . آزمایش نفوذپذیری به طریق لوژان و با استفاده از پکر منفرد در گمانه ها ی حفر شده در ساختگاه انجام شد . وجه غالب توده سنگ در رده نفوذپذیری کم تا متوسط ( لوژان (۸-۲۰ قرار دارد . همچنین تزریق آزمایشی در سه ایستگاه در ساختگاه سد صورت گرفت . میزان لوژان و خورند دوغاب سیمان در گمانه هایی که بصورت مایل حفر شده است به مراتب از گمانه های عمودی بیشتر است که نشانگر تاثیر درزه های عمودی ساختگاه است