سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

لیلا عظیمی – دکترای جامعه شناسی،استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

چکیده:

دردهه های اخیر شاهد تغییرات عمده ای درذائقه فرهنگی مردم در کشورهای مختلف هستیم. اگر در دوره های گذشته فرهنگ پدیده ای عالی و درانحصار قشرخاصی از جامعه به عنوان فرهیختگان تعریف می شد، اکنون فرهنگ به پدیده ای فراگیر و دراختیار توده های مردم تبدیل شده است ا گردرگذشت ه مردم برای بهره مندی از فرهنگ به نهادهای متعدد فرهنگی مراجعه می کردند، امروزه این محصولات فرهنگی هستند که مرزهای زندگی روزمره را در هم نوردیده و درسطح وسیعی وارد زندگی مردم شده اند در چند دهه اخیر نظریه پردازان مکتب فرانکفورت به بررسی انتقادی از نعت رسانه پرداخته اند هدف این مقاله بررسی مبانی نظری در مورد صنایع فرهنگی بطور خاص تلویزیون از دیدگاه جامعه شناسی با تاکید بر نظریات آدورنو ، هورکهایمر، مارکوزه و هابرماس و نظریه پردازان جدید انتقادی می باشد