سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد محجوب – کارشناس ارشد کنترل کیفیت منابع آب وزارت نیرو شرکت آب منطقه ای قزوین
حسین زمانی – کارشناس ارشد نظرات و بازرسی آبهای زیرزمینی وزارت نیرو شرکت آب منطقه ای

چکیده:

مسئله آب در جهان کنونی بشر بسیارپراهمیت و حیاتی است دراین بین مهندسین شاغل در صنعت آب نقشی محوری درتمام جنبه های توسعه و بهره وری از منابع آبی دارد برای حفظ این منبع حیاتی در کنار سلامت و رفاه جامعه و همچنین پیشبرد اهداف توسعه صنعتی و اقتصادی مهندسان آب باید همواره پایبند تعهدات اخلاقی باشند تا با تقویت این تعهدات با مسائل دشوار اخلاقی که با آنها مواجه می شوند دست و پنجه نرم کنند ازا ین رو بررسی دیدگاهای اخلاق مهندسی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد وجود پایه های مستحکم اخلاقی در مهندسان صنعت آب تضمینی است براینکه ایشان در انجام بسیاری از مسئولیت های محوله اولین کسانی باشند که برانجام فعالیت های خویش نظارت داشته و آن را داوری نمایند که این مهم در نهایت حافظ منافع جوامع انسانی خواهد بود در مقاله پیشرو سعی شده است تا به اختصار به تعریف واژه اخلاق ازدیدگاههای مختلف پرداخته شود و در ادامه با توجه به تقسیم بندی های اخلاقی ذکر شده به تبیین نقش مهم این عامل فردی اجتماعی در عملکرد مهندسان صنعت آب پرداخته شود.