سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهسا شکور – دانشجو دکترا آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – مرکز مطالعات و تو
زهرا جوهری – عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد تهران
مریم شهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی – دانشگاه علو پزشکی اصفهان

چکیده:

در این مقاله به حث پیرامون آیین نامه قبولی بدون کنکور از نظر دانشجویان می پردازیم.مطالعه کیفی و جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه بدون ساختار بود.نمونه گیری هدفمند و از دانشجویان ترم ۷ و ۸ کارشناسی فاقد شرایط احراز امتیاز آیین نامه پذیرش بدون کنکور ، دانشجویان کارشناسی ارشد و بعضی اساتید علاقمند بودند.نمونه گیری تا رسیدن به اشباع اطلاعات تا ۸ نفر ادامه داشت.نتایج مصاحبه پیاده شده و سپس تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد.ده مفهوم فرموله شده از بین مفاهیم اصلی استخراج و در ۳ مفهوم اصلی و زیر مجموعه های آنها طبقه بندی شدند: الف) استحقاق و عدالت ۱) انتخاب فقط یک دانشجوی ممتاز ۲) معدل بیشتر نشانه ممتاز بودن ۳) وجود تفاوتهای جزیی ۴) عدم توجه به پذیرش اولیه دانشجو در دانشگاه ۵) استحقاق قبول شدن را داشتن. ب) مشکلات اخلاقی : ۶) رقابت ناسلم ۷) حسادت ج) توسعه علم : ۸) تشویق دانشجویان به رقابت در کسب علم ۹) استفاده بهینه از آموزش عالی رایگان .معایب گفته شده برای آیین نامه بیش از محاسن آن بود . وسیع ترین مفهومی که اکثر داشنجویان به آن اشاره داشتند مفهوم بی عدالتی بود.و این در حالی است که تصمیم گیری در پذیرش دانشجو باید با اهداف آموزش عالی ، عدالت اجتماعی و برابری اجتماعی همخوانی داشته باشدو منجر به یک سیاست و تصمیم گیری درست شود.