سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهام قادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مردم شناسی

چکیده:

آب عنصر اساسی حیات و سرچشمه زندگی و مظهر پاکی است و از زمان پیدایش انسان همواره مورد توجه بوده است و به دلیل اهمیت این عنصر در زندگی انسان ها ،اسطوره ها و باورها و اعتقادات خاصی در مورد آن شکل گرفته و در اکثر فرهنگ ها تقدس یافته است این تقدس آب امری جهان فرهنگی است که در همه فرهنگ ها با درجات مختلف مشاهده می شود. در ایران به دلیل وضعیت جغرافیایی ،که در موقعیت نیمه خشک تا خشک واقع شده است با مسئله کمبود آب مواجه است و آب و چگونگی استفاده از آن از اهمیت بالایی برخوردار است و بر این اساس لزوم تقیسم و بهره برداری مناسب آن امری ضروری بشمار می آید .در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از دو روش میدانی و اسنادی به بررسی نظام های سنتی تقسیم آب در مزارع برنج استان مازندران پرداخته شود و تغییرات ایجاد شده در آن در نتیجه تحولات فناوری،تغییرات جمعیتی و تحولات اجتماعی بررسی شود