سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم منصوری شوازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه یزد
محمد زارع ارنانی – عضو هیئت علمی گروه مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگ
مهران برادران نصیری – عضو هیأت علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، وزارت جها

چکیده:

رشد روز افزون جمعیت، نیاز به تولیدات بیشتر کشاورزی و لزوم اهمیت به راهکارهای مؤثرجهت مقابله با کم آبی بیش از پیش توجه کارشناسان و صاحب نظران را به بهره وری مناسب از آب معطوف داشته است. تشکل های آب بران یکی از الگوهای تشکیل و توسعه بازار آب و مجرای انتقال مدیریت آب از بخش دولتی به مصرف کنندگان آب است. از آنجا که ایرانیان از معدود اقوامی هستند که در تاریخ کهن خود، کار توزیع و تقسیم آب را بر مبنای علمی مشارکتی با تکیه بر تجربه و دانش خویش انجام می داده اند و نظام های تقسیم آب، تعیین واحد های اندازه گیری آب، تعیین مدارهای گردش آب دلیل بر این ادعاست، بنابراین در این تحقیق که به روش اسنادی و کتابخانه ای صورت پذیرفت ، سعی بر آن دارد که با مقایسه این نظام و تشکل ها، نظام های سنتی تقسیم آب را به عنوان الگویی جهت پیشبرد بهتر تشکل های آب بران معرفی کند