سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداریها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نیره دیاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه شیراز، دانشکده هنر و
نازنین وجدانی درستکار – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهر یزی شهری، دانشگاه شیراز، دانشکده هنر و

چکیده:

امروزه یکی از بحث های اساسی در مدیریت شهری در تمامی کشورها، بخصوص کشورهای درحال توسعه، تأمین منابع درآمدی شهرداری ها می باشد. موضوع منابع مالی پایدار و مستمر از یک سو واز سوی دیگر خودکفایی شهرداری ها، تلاش و توجه مدیران و برنامه ریزان شهری را در جهت شناسایی و ارائه منابع درآمدی جدید و پایدار بر می انگیزاند. عمده منابع درآمدی شهرداری های کشور، ناپایدار و غیر قابل اتکا بوده و در دراز مدت دیگر چندان پاسخگو نخواهند بود. این در حالی است که برخی امکانات و فرصت های درآمدزای شهرهای کشور توسط مدیریت شهری به خوبی شناسایی نگردیده است. این مقاله پیشنهاداتی جهت تأمین درآمد پایدار شهرداری تازه تأسیس شهر بیضاء ارائه می نماید به گونه ای که مانع کسب درآمد از روش های غیر اصولی چون تخلفات ساختمانی، تراکم فروشی و … که موجب توسعه ناموزون شهر است، گردد. بدین منظور از روش کتابخانه ای و مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه با کارشناسان بهره گرفته شده است و در نهایت با گذری بر وضعیت مالی شهرداری بیضاء در یک بازه ی زمانی ۷ ساله، راهکارهایی چون تأسیس شرکت های جانبی در راستای فعالیت های شهرداری، استفاده از فرصت های سرمایه گذاری و تبلیغ در شناساندن و مشاوره جهت جذب سرمایه، ایجاد و راه اندازی کاربری های خدماتی- تجاری درآمدزا، استفاده از نیروی متخصص، متفکر و خلاق در حوزه هزینه ها و درآمدهای شهرداری و … پیشنهاد گردیده است.