سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمهدی اعرابی – عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی قنات تفت

چکیده:

قنات احمدآباد از مهمترین قناتهای شهر تفت می باشد و اهمیت ویژه آن این است که همه آب آن در خود تفت شرب می شود و نقش عمده ای در کشاورزی منطقه دارد . آبی که مظهر این قنات مورد استفاده قرار می گیرد بخشی مربوط به خود قنات احمدآباد بوده و بخشی نیز از قنات حسین آباد نوابی به وسیله زورنا به درون کوره این قنات می ریزد . همچنین آب قنات کلانتری با مادر چاهی ۳۰ متری نیز به وسیله زورنا به گالری این قنات هدایت می شود .در این مقاله نظام آبیاری و تقسیم آب این قنات مورد بررسی قرار می گیرد . با توجه به اینکه کشاورزان منطقه ممکن است سهم یا سهامی از برخی قنوات مذکور یا از همه آنها داشته باشند یا مالک از هیچ یک از آنها مالکیتی نداشته باشند نظام تقسیم آب و محاسبه آب بها جالب توجه است