سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یاشار فولادی – کارشناسی ارشد عمران مکانیک خاک و پی
غلام مرادی – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

نشست های تفاضلی تاثیرمنفی زیادی روی سازه متکی برپی دارند و باید مقدار آن کنترل شود وبه مقدار مجاز محدود گردد مثلا باعث بوجود آمدن ممان های بیشتر درپی گسترده متکی برشمع می شود و بایستی پی با ابعاد بزرگتر طرحی شود عواملی مانند شرایط بارگذاری شکل پی گسترده و صلبیت نسبی رادیه درنشست های رادیه تاثیر دارند پس دراین مقاله به بررسی نشست های کلی و تفاضلی رادیه با ابعاد بزرگ تحت آرایش شمع ها حالات بارگذاری مختلف و ضخامتهای مختلف رادیه پرداخته شده است و ملاحظه گردیده است که مهمترین عامل درمیزان نشست تفاضلی صلبیت نسبی رادیه و حالات بارگذاری است.