سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرمین بوستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی س
کمال الدین صابری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
حسن صدرنیا – استادیارگروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

اعمال بارگذاری متداول شهری و ازطرفی فشار کار و داخلی سیستم که در جهت افزایش ضریب اطمینان در مقابله با فشارهای قائم وارده بوده جزء فرضیات حاکم بر محیط مسئله است دراین نمونه پهنه C از طرح اضطراری توزیع آب سد دوستی درسطح حوزه شهری مشهد انتخاب گردیده و بروش عددی اجزای محدود و در محیط نرم افزار انسیس به اجزا درآمدها ست نتایج خروجی های دو المان صفحه ای ۴۲ و ۸۲ با تقری ۰٫۰۰۱ متر مشهود بود نیروی مومنتوم درراستای طولی و همچنین خودروهای سبک اثر ناچیزی داشت.