سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدسجاد ابراهیم زاده – کارشناسی ارشد زمینش ناسی مهندسی
علی سلگی – دکتری زمین شناسی ساختمانی
مهران آرین – دکتری زمین شناسی ساختمانی

چکیده:

ساختگاه سدمخزنی جره درشمال شرقی شهرستان رامهرمز دراستان خوزستان و برروی کنگلومرای توده ای و متراکم بختیاری قرار دارد که دارای میان لایه های نازک گلسنگی و ماسه سنگی است نتایج آزمایشهای لوژان غالبا تراوایی بسیارکمی پی را نشان میدهد که براساس نتایج این ازمایشها و سپس تهیه مقاطع زمین شناسی و تراوایی درراستای محور سد شرایط پی سنگی تعیین و با توجه به کم تراوا بودن غالب پی این سد با استفاده از نرم افزار seep/w مقطعی که تراوایی بالا نشان میداد مورد بررسی قرارگرفت براین اساس میزان اب عبوری ازپی این سد درحدود ۱۴۰۵ مترمکعب درسال می ب اشد که نسبت به حجم مخزن بسیارناچیزی است و همچنین نشان دهنده عدم نیاز این سد به هرگونه سازه اب بند می باشد.