سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن نصرالهی – کارشناس ارشد سازه های آبی
علی محمودی – کارشناسی ارشد مهندسین مشاور
مجتبی حمزه قصابسرایی – کارشناس ارشد سازه های آبی
مجتبی پورمقدم – کارشناس ارشد سازه های ابی

چکیده:

مبحث تراوش یکی ازموضوعات مهم درطراحی و بهره برداری ازسدهای خاکی می باشد وجود تراوش درسدهای خاکی غیرقابل اجتناب است و اگرشرایط مناسبی برای فرسایش خاک وجود داشتهب اشد موجب شسته شدن نقاط مستعد گردیده و چنانچه درابتدای ظهور فرسایش اقدامات لازم صورت نگیرد می تواند به تخریب سدنیز منجر شود تخریب یک سد نه تنها ازنظر اقتصادی زیان بار است بلکه تهدیدی بزرگ برای جان افرادساکن درپایین دست خواهد بود بنابراین باید درتحلیل محاسبه و طراحی آن دقت کافی را مبذول داشت برای کاهش مقدار نشت دربدنه سدهای خاکی درحال حاضر روشهای مخلتفی مورد استفاده مهندسان قرارمیگیرد سدخاکی سورچکی به منظور مهارسیلابهای مخربی که مناطق مسکونی پایین دست حوزه سدسورچکی را تهدید می نماید و همچنین جمع آوری و نگهداشت آبهای سطحی و ایجاد مجار مناسب برای تغذیه چاه ها و رشته قنات پایین دست محور سد طراحی شده و دردست بررسی های تکمیلی می باشد