سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید امین دهقان – کارشناس ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
سید مهدی زهرائی – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه تهران

چکیده:

دراین تحقیق نسبت میرایی ویسکوز معادل برای نوع جدیدی از میراگرهای هیسترزیس فلزی برمبنای تسلیم نوارهای فولادی ایجاد شده درجداره ی مقاطع سازه ای لوله و قوطی مورد بررسی قرارگرفته است این سیستم ها تحت عنوان میراگرهای فلزی لوله درلوله و قوطی درقوطی بصورت یک عضو مهاری جاری شونده درقابهای مهاربنی شده شورون و قطری قابل نصب می ب اشند میرایی ویسکوز یکی ازشاخصهای موثر درارزیابی عملکرد لرزه ای سیستم های استهلاک انرژی غیرفعال است بدین منظور با مدلسازی المان محدودنمونه های متنوعی با مقطع قوطی و لوله درنرم افزار ABAQUS نسبت این میرایی درچرخه های بارگذاری تعین گشت حداکثر نسبت میرایی درچرخه های بارگذاری برای میراگرهای هیسترزیس قوطی درقوطی برابر ۴۵/۹۲تا۴۹/۲۱ درصد و برای میراگرهای لوله درلوله ۴۲/۱۴تا۴۵/۷۷ درصد حاصل گشت رسیدن به این حد از میرایی بیانگر کارایی سیستم های میراگر پیشنهادی خواهد بود.