سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا سعادتمند – کارشناسی ارشد ، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،
علی مرادی – استادیار ، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
حسین هاشمی – استادیار ، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

در این پژوهش به بررسی نسبتهای طیفی موجهای میکروترمور ثبت شده در پهنای فرکانسی پایین ( بین یک تا شش هرتز) در بالای میادین نفتی پرداخته شده است. در این مطالعه، نسبت طیفی مورد نظر، برخلاف مطالعات معمول میکروترمور (H/V) نسبت طیفی مولفههای قائم به افقی (V/H) حرکت زمین در فرآانسهای پایین است. یک میدان نفتی یا گازی، در ایستگاهایی که در بالای آن قرار دارند میتواند در نسبت طیفی V/H تغییراتی ایجاد نماید آه در ایستگاههای اطراف آن آمتر دیده می شوند و یا اصلا مشاهده نمی شوند. از اینرو محاسبه نسبت طیفی (V/H در فرآانسهای پایین میتواند به عنوان یک نشانگر مخزن هیدروکربنی برای تعیین محل آن مورد استفاده قرار گیرد، لذا تمرکز فعالیت ما در این مطالعه بر روی مشاهدات مربوط به قلههای موجود در فرکانسهای پایین است. در این مقاله نتایج آار حاصله بروی نوفههای ثبت شده توسط پنج ایستگاه لرزه نگارهای موقت باند پهن آه در اطراف میدان نفتی دارخوین ایران نصب شده بودند، و بروی آنها تحلیل طیفی دربسامدهای پایین انجام پذیرفته است، ارائه شده است. در میان پنج ایستگاه نصب شده، یکی دقیقا برروی مخزن قرار داشته است که قلهی مناسبی در پهنای فرکانسی بین چهار تا شش هرتز در محاسبه نسبت طیفی V/H نشان می دهد. این نتیجه میتواند موفقیت روش V/H در منطقه باشد و از آنجائیکه این روش بسیار آم هزینه تر از دیگر عملیات های اآتشافی نفتی است می تواند به عنوان یکی از روشهای مناسب مطالعات اولیه در اکتشافات حوزه نفت و گاز عمل نماید.