سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
عیسی محمودصالح – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

این مقاله درراستای اجرایی نمودن دستاوردهایدانشگاهی بتن خودمتراکم با این هدف که بتوان ارایه راه حلهای از پیچیدگی های ساخت بتن خودمتراکم کاست تا بتوان این نوع بتن بصورت فراگیر درکشور تولید گردد که این امر باعث پیشرفت کشور درصنعت بتن خواهد شد یکی از مصالح مورد استفاده دربتن خودمتراکم فیلر میب اشد که فیلر با انواع مختلفی درکشور یافت می گردد ولی بعضی از فیلرها بصورت فراوانی درکشور موجود نمی باشد و بعضی هم ازلحاظ اقتصادی جهت استفاده درپروژه های اجرایی مناسب نمی باشند دراین مقاله تلاش گردیده بهینه ترین نسبت استفاده از یک نوع فیلر که درکشور فراوان و با قیمت مناسب یافت می شود را به سیمان موردب ررسی قرار داد و پیشنهادات لازم ارایه گردیدها ست.