سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامحسین بابایی – کارشناس ارشد مهندسی عمران، مدیر دفتر فنی شرکت آب منطقهای آذربایجانشر
سپیده امامی – کارشناس ارشد مهندسی عمران، کارشناس تحقیقات شرکت آب منطقهای آذربایجا

چکیده:

میکرو سیلیس و فوق روان کننده ها در طرح اختلاط بتنهای ناتراوا نقش مهمی در بهبود دوام ایجاد میکند.سوالات تحقیق:در این تحقیق سعی بر آن است میزان نفوذپذیری نمونههای بتنی با نسبتهای مختلف آب به سیمان و میکروسیلیس مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.روش تحقیق:در این تحقیق با طرح اختلاطهایی مختلف نمونه های مکعبی بتن با سه نسبت آب به مواد سیمانی با افزودن میکروسیلیس و بدون استفاده از آن ساخته شده و مورد آزمایش قرار گرفت . در طرح اختلاط بتن از فوق روانکننده و میکروسیلیس به عنوان متغیر وابسته بهره گرفته شد.نتیجه گیری:در این تحقیق با توجه به آزمایش روی نمونه های ساخته شده مکعبی با نسبتهای مختلف آب به سیمان و افزودن فوق روان کننده و میکروسیلیس میزان نسبت جذب آب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که فوق روانکنندهها و میکروسیلیس موجب کاهش نست آب به سیمان و سبب بهبود دوام و کاهش میزان نفوذ آب به بتن میشود