سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری دولتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد شوریابی – مدرس دانشگاه
ملیحه درستکار – کارشناس ارشد مدرس دانشگاه

چکیده:

هدف اساسی این پژوهش آن است که هزینه تامین مالی از محل ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان و هزینه تامین مالی از محل حقوق صاحبان سهام عادی و آگاه نمودن مدیران شرکت ها از این نرخ ها را تعیین و رابطه بین آنها را مورد بررسی قرار دهد. دراین تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی که شانس همه اعضا یکسان می باشد استفاده شده که بر این اساس از ۲ متغیرنرخ هزینه تامین مالی از محل ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان و نرخ هزینه تامین مالی از محل حقوق صاحبان سهام عادی به عنوان متغیر وابسته و ۶ متغیر هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان ، اضافه مالیات پرداختی بازده سهام ،بازده بازار ، بتا ، نرخ بدون ریسک که این متغیر ها خود گاها به عنوان متغیر های وابسته نیز مطرح شده اند ، در نظر گرفته شده است . . پس از بررسی نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ، فرضتحقیق مبنی بر اینکه : نرخ هزینه تامین مالی از محل ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بیشتر از نرخ هزینه تامین مالی از محل حقوق صاحبان سهام می باشد تایید می شود