سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محدثه خلیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
علیرضا پاک گوهر – دانشگاه پیام نور گروه علمی آمار تهران

چکیده:

کنترل رفتار ترافیکی جوانان و کاهش تصادفات و صدمات جانی آن تنها در گروی سخت گیری در اعطای گواهینامه نیست بلکه می توان آن را در دو بستر دیگر که یکی کنترل اجرایی پلیس و دوم آگاهی رسانی عمومی و توسعه فرهنگ اجتماعی و توسعه بسترهای متناسب با نیازهای روحی جوانان مانند ورزشگاه ها و … می باشد رفتارهای خطرآفرینی که ناشی از احساس، هیجان و شخصیت جوانان بود و بهدلیل آنکه درک درستی از خطرپذیری ندارند مشخصه بارزی است که درهنگام رانندگی بروز می کند این مطالعه می کوشد به عوامل تاثیر گذار بررفتار خطرناک جوانان در رانندگی بپردازد و پس از بررسی نرخ خطرپذیری جوانان هنگام رانندگی به سه پدیده خطرآفرین در رانندگی یعنی کورس گذاشتن مکالمه باتلفن همراه و میل به افزایش سرعت اشاره می کند همچنین سطح آگاهی جوانان از آیین نامه راهنمایی و رانندگی اشاره می شود