سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سلمان حنیفی – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی ، زنجان – اعتمادیه – دانشگاه آزاد اسلام
امین نعیم آبادی – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی ، زنجان – اعتمادیه – دانشگاه آزاد اسلام
محمدرضا عطرچیان – عضو هیئت علمی و مدیر گروه کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی ، زنجان

چکیده:

در اکثر پروژه های ژئوتکنیکی، استفاده از المان هایی نظیر ژئوتکستایل هاو میخ کوبی در مجاورت سازه هایی مثل:شالوده های سطحی، سدها، تونل ها، شیب ها،دیوارهای حائل وغیره امری اجتناب ناپذیر و ضروری خواهد بود. از سوی دیگر، لازمه ی بکارگیری واجرای صحیحو دقیق المان های مزبور، شناسایی شرایط زمین شناسی و ژئوتکنیکی محل پروژه می باشد. از میان پارامترهای بی شمار زمین شناسی ومکانیکی خاک، زاویه اتساع را می توان به عنوان یکی از تاثیر گذارترین و در عین حال چالش برانگیزترین این پارامترها به حساب آورد، بگونه ای که هرگونه فرض شدیداً دست بالا یا پایین از مقدار زاویه اتساع می تواند نتایج جبران ناپذیری را چه به لحاظ سازه ای و چه به لحاظاقتصادی به بار آورد. در این پژوهش ضمن مدل سازی و بررسی نتایج حاصل از لحاظ نمودن زاویه اتساع خاک در جریان تعبیه ژئوتکستایل و همچنین عملیات میخ کوبی با استفاده از نرم افزار تفاضل محدودFLAC.2D نحوه عملکرد این دو المان ژئوتکنیکی به ازای مقادیر مختلف زاویه اتساع خاک، سنجیده و با دستیابی به یک رویه منطقی، نتایج جامعی حاصل شده اند