سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهاد حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
حسن حسینی –
یاسر صیادی –

چکیده:

اوقات فراغت یکی ازجنبه های بسیار مهم زندگی بشر است و قسمت عمده ای از زمان زندگی را به خود اختصاص میدهداز این رو توجه به جنبه های مثبت و منفی آن ضروری می باشد به عقیده افروز اوقات فراغت حساس ترین ارزشمندترین و پربارترین لحاظت زندگی آدمی است اوقات فراغت همانند شمشیر دولبه است یعنی هم فرصت است هم تهدید هم سازنده است هم تخریب کننده هم می تواند موجب رشد استعدادها شود و هم موجب نابودی استعدادها و انحراف افراد از جهات مثبت زندگی گردد تندنویس ۱۳۷۵ از آنجا که قشر نوجوان دارای فراغت بیشتری هستند باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرند تنوع سلیقه ها و انرژی مازاد که سنین بلوغ دردانش اموزان دوره متوسطه بروز می کند مشکلات عدیده ای که درخانواده و اجتماع از آنها سر می زند داشتن آزادی عمل بیشتر نسبت به دوره های دیگر نشان دهنده توجه بیشتر به دانش آموزان این دوره است همتی نژاد ۱۳۸۳ از انجا که دوره نوجوانی بیش از سایر سنین درمعرض فشار و ناملایمت هاست و بدلیل ظرفیت محدود این طبقه به هنگام هجوم مشکلات و زرق و برق فرهنگهای بیگانه بیشتر درمعرض خطر سقوط شخصیتی و روحی قرار دارد.