سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید میرزائیان – یتعنص تکرش ،اپیاس یتعنص کرهش ناگیاپلگ
وحید اورعی – گلپایگان شهرک صنعتی سایپا، شرکت صنعتی سردسازخودرو

چکیده:

به منظور بهبود عملکرد سیکل کولر خودرو و افزایش راندمان کندانسور، تاثیر نحوه چیدمان فین های مربوط به کندانسور در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت و بهترین نحوه چیدمان برای تولید کندانسوری با ظرفیت بالا و دارای افت فشار مطلوب در سمت هوا و افت فشار مبرد حاصل گردید. تست های مربوطه مطابق استانداردKES D-C 453انجام شده است و نتایج حاصله ثبت گردیده است.