سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان فدائی کرمانی – دانشگاه شهید باهنر ،دانشکده فنی مهندسی، بخش مهندسی عمران، کرمان، ا
غلامعباس بارانی – دانشگاه شهید باهنر ،دانشکده فنی مهندسی، بخش مهندسی عمران، کرمان، ا

چکیده:

خشک سالی یک پدیده اب و هوایی است که احتمال وقوع آن در هر نقطه از کره زمین و با هر شرایط اقلیمی وجود دارد. مدیریت موثر خشک سالی وابسته به استفاده از شاخص های مناسب خشک سالی است. شاخص های خشک سالی در واقع متغیرهایی کمی برای شناسایی و بیان خصوصیات و حالات مختلف خشک سالی می باشد. شاخص های درصدی از نرمال (PNPI) و دهک های بارندگی (DI) از جمله شاخص هایی به شمار می آیند که بسیار برای پایش خشک سالی و تخمین شدت خشک سالی ها استفاده می گردند.در این مطالعه با توجه به اطلاعات مربوط به بارش ایستگاه های بارندگی شهرستان بم واقع در جنوب شرقی استان کرمان، در دوره زمانی سال های ۱۹۵۶-۲۰۰۵ و با استفاده از این شاخص ها وضعیت خشک سالی در این ناحیه مورد بررسی قرار گرفت و دوره های خشک سالی تعیین گردید و نتایج حاصله از این دو شاخص مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت.