سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پریا کوشان اصل – دانشجویان کارشناسی مهندسی عمران
شهلا محمودی –
مهدی شیردل – کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک

چکیده:

استفاده از انرژی هسته ای به عنوان یک انرژی پاک علاوه برمزایای بسیارزیادی که دارد دارای معایبی نیزه ست که ازجمله آنها چگونگی برخورد با پسماندهای حاصل از این نوع انرژی می باشد امروزه استفاده از مواد رادیو اکتیو درمراکز تحقیقاتی پزشکی صنعتی کشاورزی سبب تولید مواد زاید خطرناک رادیو اکتیو می گردد پسماندهای حاصل از مواد رادیو اکتیو مطمئنا مخاطرات زیست محیطی دربردارد لذا باید تدابیر گسترده و عملی جهت خنثی نمودن آثار مخرب این پسماندها از محیط زیست اندیشیده شود دراین نگارش تلاش گردیده است که ضمن برشمردن انواع پسماندهای هسته ای به روشهای مختلف جمع آوری و دفع اصولی آنها براساس خصوصیات مختلف آنها پرداخته شود و راهکارهای مدیریت و پایش زیست محیطی درراستای کاهش آثار سوئ این گونه پسماندها برانسان و محیط زیست ارایه گردد.