سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی شیردل – دانشگاه آزاد اسلامی عجب شیر
اصغر رستم علیلو – موسسه آموزش عالی صنعتی مراغه
قلی اسدزاده خوشه مهر – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه ارومیه

چکیده:

فرسایش خاک ا زجمله مشکلاتی استکه بشراز اوان زندگی خویش برروی کره خاکی با آن مواجه بوده است هیچ پدیده خاکی درمقیاس جهانی مخرب تر از فرسایش ناشی از باد و اب نیست از روزگاران ماقبل تاریخ بشر زخم تازیانه فرسایش خاک را برپیکر خود به همراه داشته و از پیامدهای آن یعنی سوء تغذیه و گرسنگی رنج می برد تمدنهای باستانی یا شسته شدن خاکهای آنها که زمانی حاصلخیز بود و با به جای ماندن تپه های غیرحاصلخیز صحره ای دچار فروپاشی شدند تهدید فرسایش خاک امروزه بسیار شوم تر از هر زمان دیگر درتاریخ می باشد درنسل امروززار عین مجبور شده اند تولید محصولات غذایی را برای رفع نیاز های جمعیت به بیش از دو برابر برسانند دراین میان فرسایش خاک دارای عملکردهای متفاوت و اشکال مختلفی می باشد جلوگیری از فرسایش خاک نیز با توجه به اشکال فرسایش به وسیله سیاست گذاری های کلان درحوزه آب و خاک باید انجام گردد.