سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی هوشمند آیینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار، گروه عمران، رودبار، ایران
پرویز رضایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گروه جغرافیای طبیعی، رشت، ایران
ساجده مدنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه محیط زیست و انرژ

چکیده:

استفاده از انرژی باد به شیوه های سنتی از قدیم الایام در ایران رواج داشته است. در سالهای اخیر نیز با بالا رفتن قیمت انرژی های فسیلی و همگام با پیشرفت علم و تکنولوژی و لزوم توجه بیشتر برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست، دوباره اذهان متوجه انرژی های نو از جمله انرژی باد شده است. هنگامی که باد در اطراف ساختمان جریان می یابد یا از یک طرف آن وارد و از طرف دیگر خارج میشود، باعث تهویه طبیعی میشود. بادخان ها را می توان برای بیرون راندن هوا از ساختمان و بدنبال آن، فراهم ساختن شرایطی جهت ایجاد یک جریان طبیعی هوا، مورد استفاده قرار داد. بادخورها نیز میتوانند هوای بیرون را جمع کرده و آن را در فضای داخلی ساختمان رها کنند. ترکیبی از بادخان ها و بادخورها بخصوص در مناطقی که پتانسیل بالای باد دارند میتواند بشکل طبیعی، شرایط دریافت و بیرون راندن هوا را ایجاد نمایند. در این مقاله بعد از بیان نحوه عملکرد بادخورها و بادخان ها، با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی به بررسی نحوه عملکرد بادخورها و بادخان های تک سویه تحت اثر سرعت های باد مختلف (V=2, 5, 10 m/s) پرداخته ایم. برای این منظور ابتدا مدل هندسی، مش بندی و شرایط مرزی با استفاده از نرم افزار GAMBIT انجام شده و سپس مدل در نرم افزار FLUENT حل شده است. نتایج حاصل از آنالیز به صورت نحوه الگوی جریان ، توزیع کانتورهای سرعت در جهات X، Y و … ارائه شده است.