سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مبتکرسرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
جواد اشجاری – عضوهیئت علمی دانشگاه تهران
محسن الیاسی – عضوهیئت علمی دانشگاه تهران
محمدجواد بلورچی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

درطی چنددهه گذشته رخداد پدیده فرونشست دردشت تهران خسارتهای زیادی به ابنیه راه ها و سازه های مربوط به بهره برداری از آب زیرزمینی وارد کردهاست عوامل متعددی برای رخداد پدیده فرونشست دردشت تهران تاکنون ذکر شده اند اما مهمترین دلیل را همواره برداشت بیش ازحد اب زیرزمینی عنوان کرده اند طبق بررسیهای انجام شده باوجود تغییرات ناچیز دروضعیت سفره های اب زیرزمینی و روند نسبتا ثابت هیدروگراف واحد دشت تهران دردهه گذشته شاهد افزایش نرخ فرونشست دردشت مذکور می باشیم باتوجهبه شواهد عوامل دیگری غیر ازافت سطح اب زیرزمینی درسفره اصلی دشت تهران دررخداد فرونشست درمنطقه جنوب غرب تهران دخیل می باشند از جمله عوامل موثردرایجاد شرایط مناسب دررخداد فرونشست دردشت تهران اثرساختارهای زمین شناسی و گسلها می باشد.