سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدحیدر حسینی – دانشگاه آزاد ملایر
وحید شفیعی پور – دانشگاه آزاد تویسرکان
محمد اسلانی – دانشگاه آزاد تویسرکان
زهره روستایی –

چکیده:

درسازمانهای امروزی مدیران خلاق سازمان های خلاق و کارکنان خلاق سه ضلع مثلث خلاقیت هستند که بدون هریک خلاقیت و نواوری ایجاد نمی شود ساختارسازمانی مناسب حمایت پشتیبانی و تشویق لازم مدیران دو عنصر اساسی درخلاقیت افرادند و زمینه ها و شرایط خلاقیت را سازمان ها می بایست فراهم سازند تا به اهداف موردنظر دست یابند بررسی ها و مطالعات نشان میدهد که برای نوآوری درسازمان تنها داشتن مدیروکارکنان خلاق و نوآورکافی نیست این مقاله می کوشد با استفاده ازسبکهای مدیریت نحوه شکل گیری خلاقیت و نواوری درسازمان را بررسی کند بدینمنظور ابتدا نظریه کلاسیک و نظریه سیستمی اقتضایی سازمان یادگیرنده و اشوب تجزیه و تحلیل میشود سپس دلالت ها نقش و تاثیر هریک از این نظریه ها درتولید فکر به ویژه بروز خلاقیت و نوآوری درآنان تشریح می شود بیشتر مطالعات حاکی ازاین هستند که نقش و سهم نظریه های سیستمی و مشارکتی به ویژه نظری سازمان یادگیرنده و سبکهای مشارکتی و تفویضی دربروز خلاقیت و نوآوری درافراد و کارکنان سازمان بیش ازسایر نظریه و سبک ها است.