سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی سلامت منش – دانشجوی دکتری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
سیداحمد میرباقری – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

فاضلاب صنعتی حاوی ترکیبات مختلف شیمیایی و غلظت قابل توجهی از فلزات سنگین می باشد.و وقتی بر روی سطح خاک قرار گرفته و امکان نفوذ به لایه های خاک را پیدا می کند، ترکیبات آن و به خصوص فلزات سنگین بتدریج به لایه های زیرین خاک وارد می شوند.مطالعه چگونگی انتقال این فلزات در خاک و یا تجمع آنها در لایه های مختلف مسئله مهمی است که مورد توجه بسیاری از محققین می باشد زیرا افزایش غلظت آنها فراتر از حد مجاز، آلودگی خاک را بدنبال خواهد داشت.هدف اصلی این مقاله بررسی نحوه جذب فلزات سنگین در لایه های خاک و چگونگی حرکت آنها به لایه های پایینتر و همچنین مطالعه اثر بافت و دانه بندی خاکهای مختلف بر میزان جذب ودفع فلزات سنگین می باشد. در این تحقیق که در شهرک صنعتی سمنان انجام شده است با نفوذ فاضلاب صنعتی شبیه سازی شده بر روی خاک و اندازه گیری غلظت فلزات سنگین نیکل، روی وسرب در زمانهای متفاوت برای اعماق مختلف خاک، ارزیابی دقیقتری از نحوه جذب و عوامل موثر برآن صورت گرفته و پس از تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده با استفاده از روشهای آماری میتوان رفتار فلزات سنگین در خاک را در محیط غیر اشباع مشخص کرد.و همچنین پیش بینی مناسبی از تداوم روند نفوذ فاضلاب صنعتی در خاک و افزایش غلظت این فلزات در لایه های مختلف و تراوش به آبهای زیرزمینی ارائه نمود