سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی کاطمی تربقان – عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
سجاد صفرزاده – مدرس گروه مهندسی عمران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
مصطفی کاظمی تربقان – مدرس گروه مهندسی عمران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
احسان وکیلی – عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران،موسسه آموزش عالی اشراق

چکیده:

تعیین نیروهای وارده برساختمان ها در اثر زلزله یکی از مباحث مهم در دینامیک سازه ها و مهندسی زلزله می باشد روشهای مختلفی جهت تعیین مقدار و توزیع نیروهای ناشی از زلزله وجود دارد با این فرض که ساختمان ها ارتجاعی و خطی می باشد سه روش تحلیل دینامیکی شبکه دینامیکی و استاتیکی معادل جهت تحلیل و طراحی ساختمان ها در مقابل زلزله بکار می روند با توجه به طولانی بودن محاسبات در دوروش اول روش تحلیل استاتیکی معادل در اکثر طرح ها مورد استفاده قرار میگیرد دراین مقاله به منظور ارزیابی روشهای تحلیل استاتیکی طیفی و تاریخچه زمانی ساختمان های قاب خمشی بتنی در برابر زلزله با هدف مقایسه نتایج حا صل از روشهای تحلیل فوق انجام شده است همچنین چگونگی انتخاب و به مقیاس در اوردن شتاب نگاشت ها جهت استفاده در تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی و روش و ضوابط انجام تحلیل و قضاوت در مورد کفایت یاعدم کفایت سازه مورد بحث قرارمیگیرد.