سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش خوش بخت – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه -دانشکده فنی و مهندسی
جواد رزاقی – دانشگاه گیلان

چکیده:

تاکنون تئوری ها و دستورالعمل های مختلفی برای در نظر گرفتن نحوه توزیع تنش زیر کف ستون، در شرایطی که ستون تحت بار محوری فشاری قرار داشته باشد، ارائه شده است. در مقاله حاضر، ابتدا به طور اجمالی پاره ای از این تئوری ها معرفی شده است و سپس، با انجام مدلسازی های اجزای محدود، به بررسی نحوه توزیع تنش فشاری زیر کف ستون پرداخته شده است. بدین منظور، چندین اتصال پای ستون با جزئیات رایج، به کمک نرم افزار اجزای محدود، مورد مدلسازی و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل اجزای محدود، شامل نحوه گسترش و توسعه تنش ها و تغییر شکل ها، بیاگر این مطلب می باشد که توزیع تنش فشاری زیر کف ستون، عمدتا محدود به ناحیه ای در زیر مقطع ستون می باشد. نتایج حاصل، با روش های متداول توزیع تنش فشاری زیر کف ستون مقایسه و میزان انطباق آنها با نتایج اجزای محدود موزد بررسی قرار گرفت. مشاهدات صورت گرفته حاکی از لزوم اتخاذ فرضیات واقع گرایانه برای در نظر گرفتن توزیع تنش فشاری زیر کف ستون می باشد.