سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی باقری پور – کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین بیسادی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

برای رسیدن به شرایط بهینه انجام فرآیند ECAP و به منظور دستیابی به ساختار میکروساختاری و خواص مکانیکی مطلوب ، بررسی ارتباط میان شرایط انجام فرایند با چگونگی جریان ماده ضروری است. در مقاله حاضر نحوه تغییر شکل پلاستیکی برشی آلیاژ آلومینیوم خلص تجاری در حین انجام فرآیند ECAP مورد بررسی قرار گرفته است. برای رسیدن به این منظور از یک مدل المان محدود سه بعدی استفاده شده است. مدل ایجاد شده یک مدل صلب-پلاستیک است که با استفاده از نرم افزار DEFORM-3D ایجاد شده است. نحوه توزیع کرنش موثر به عنوان مهم ترین پارامتر در شکل گیری ریز ساختار و خواص مکانیکی محصول ، در حین انجام فرایند مورد بررسی قرار گرفته و یکنواخت بودن تغییر شکل قطعه ارزیابی شده است. تاثیر عوامل مهم فرایند مانند اصطکاک میان سطح قطعه و قالب نیز بر نتایج حاصل شده مورد مطالعه قرار گرفته و تاثیر زاویه انحنای خارجی به عنوان یکی از مهم ترین شرایط هندسی قالب در شکل دادن قطعه مورد بررسی قرار گرفته است.