سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

طهمورث حسنقلی پور – عضو هیات علمی دانشگاه تهران
نگین سنگری – دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران ، مدرس دانشگاه
رضا میرزائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری،کارشناس مسئول مدیریت نیروی انسانی

چکیده:

رشد سریع مفهوم معنویت در محیط کار، سازمان و کاربرد های آن، برای رهبران سازمان، مدیران منابع انسانی، کارکنان و عاملان تغییر، اهمیت فراوانی دارد چراکه با توجه به نیازهای متغیرکارکنان، سازمانهای معاصر در صورتی موفق خواهند بود که به طور کامل به همه ی نیازهای کارکنانشان یعنی نیازهای زیستی، اجتماعی، روانی و معنوی پاسخگو باشند. خودشکوفایی وبروز خود تمام عیار درزمینه های قابلیت ها وتوانمندی های فردی با ورود معنویت به سازمان میسرتر خواهد بود . معنویت درکار می تواند برای سازمان ها انسانیت، برای اجتماع فعالیت و برای محیط مسئولیت به ارمغان آورد . دنتون و میت رف اداره معنویت در سازمان را یکی از مهم ترین فعالیت های مدیریت برشمرده و جایگاه و چشم انداز معنویت را در این ژرف نمایی نشان می دهند : ما براین باوریم آن چه بشریت در این وضعیت بحران زده با آن مواجه است ٬ انتخاب این نیست که آیا سازمان ها باید معنوی تر شوند یا خیر ؟ بلکه انتخاب این است که آن ها چگونه می توانند معنوی باشد . اگر قرار است سازمان ها با تأکید بر توسعه و پیشرفت باقی بمانند ٬ آن گاه صادقانه راه چاره ای جزء معنوی شدن آن ها نمی بینیم (Mitroff & Denton، ۱۹۹۹). از دیگر سو به نظر می رسد استعداد جامعه ایرانی برای معنویت ورزی از میانگین جهانی فزونتر است و این مسئولیت پژوهشگران عرصه مدیریت را برای بهره گیری از این ابزار کم هزینه جهت حل مشکلات سازمانی مضاعف می سازد ( مقیمی و رمضان ۱۳۹۰ ). به همین جهت در این پژوهش برای اولین بار به بررسی نحوه تجلی ارزشهای معنوی در کارکنان و در سازمان پرداخته شد. یافته های پژوهش که از تحلیل محتوای داده های حاصل از مصاحبه حاصل گردید، تجلی ارزشهای معنوی را درکارکنان به صورت ویژگیهای شخصیتی همچون هوش هیجانی، یادگیری توسعه یافته، همترازی احساسات و ارزشها ، خودآگاهی و بصیرت و در سازمان نیز به صورت ویژگیهایی همچون همترازی فرهنگ و ارزشها ، فرآیندها و سیستمها و نیز رهبری، نشان میدهد، در پایان حرکت به سمت سبک رهبری معنوی و پذیرش ارزشهای متفاوت افراد در فرهنگ سازمان و بهبود فرآیندها و سیستمها به عنوان راهکارهایی جهت توسعه ارزشهای معنوی در کارکنان و سازمانها ارائه گردیده است.