سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد رحیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر باشگاه پژوهشگران جوان
مهوش حسنکی ویسی –

چکیده:

استخراج مایع – مایع یکی از روشهای بسیار مفید در خالص سازی و جداسازی اجزا موجوددرمحلولهایی است که فراریت نسبی آنها کم بوده و یا نسبت به حرارت حساس می باشند و جداسازی آنها با روشهای معمول دیگر مانند تقطیر امکان پذیر نباشد استخراج شامل استفاده از سیستمهایی است که حداقل از سه جز ساخته شده اند و گرچه فازهای نامحلول از نظر شیمیایی خیلی تفاوت دارند ولی عموما هر سه جز حداقل به مقدار کم در دو فاز وجود دارند انجام عملیات استخراج مایع – مایع بدون داشتن اطلاعات مربوط به تعادلات فازی اجزا موجود در محلول امری غیرممکن است درمطالعه انجام شده داده های تعادلات فازی مربوط به سیستم سه تایی تری کلرواتیلن – بوتریک اسید – آب در دمای ۳۰۰ K محاسبه است با استفاده از داده های تعادلی دو پارامتر مهم ضریب انتخاب پذیری و ضریب توزیع محاسبه شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که با افزایش مقدار کسر وزنی بوتریک اسید C3H7COOH در خوراک از ۰/۰۷۵ تا ۰/۵۵ مقدار ضریب انتخاب پذیری از ۱۱/۳۰ به ۳/۸۷ کاهش یافته است.