سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدجواد آخوندی – کارشناس ارشد فرآوری مود معدنی، دبیر نظام پیشنهادات و کارشناس صنایع مع
اکبر ابدالی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

امروزه هنر بکارگیری مشارکت کارکنان در اداره سازمانها جزء لاینفک مدیریت سازمان می باشد. نظام پیشنهاها راهکار اجرایی کم هزینه و سادهای برای مدیریت مشارکتی است. در این مقاله، ضمن بررسی عملکرد نظام پیشنهاداتی سازمان صنایع و معادن استان قم طی سالهای استقرار آن, به بررسی عوامل موثر در موفقیت نظام پیشنهادات و تاثیر یک نظام پیشنهاد گیری موفق در بهبود عملکرد سازمان می پردازیم. در ادامه نقش نظام پیشنهادات در بهبود عملکرد سازمانی مورد بحث قرار خواهد گرفت