سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهنام مهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک
حمیدرضا صبا – دکتری ژئوتکنیک

چکیده:

همواره در تحقیقات بدنبال آن هستیم تا بهینه ترین حالت ممکن برای طی مراحل یک پروژه را ارایه کنیم دراین مجال سعی شده با استفاده از تئوری دنیای کوچک بهبودی در کارایی و عملکرد سیستم ارتباطی بی سیم بواسطه مدل انتقالی متغیر و انتقال شعاعی بهینه ایجاد گردد همچنین بسیاری از شبیه سازی های موجود براساس داده های ارایه شده از شبکه تصدیقی برکارایی عملی این تئوری می باشد در روش تئوری بهینه سازی سعی بر این است که بهترین نحوه توزیع و پخش گستردگی گره های شبکه در یک شعاع بزرگ ایجادگردد. درواقع هدف ازارایه این روش کمک به توسعه گره های جدید در شبکه های جدید ترافیک شهری می باشد که در نهایت توسعه و افزایش گره ها باعث دقت بیشتر شبکه در ارسال پیام ترافیکی خواهد شد.