سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم فرطوسی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

با توجه به جدید بودن کاربرد روش طراحی حالت حدیLRFD)در ایران و به منظور مقایسه نتایجLRFDبا نتایج طراحی تنش مجاز ASD)در این تحقیق ۸ قاب فولادی منظم با مهاربندهای قطری در ارتفاعهای مختلف مدل و طراحی شدند. بارگذاری قابها طبق آییننامههای ایران وتحلیل به روش استاتیکی معادل صورت گرفت. برای بررسی بهتر تاثیر روش طراحی اولیه بر رفتار سازه، تحلیل پوشآور نیز انجام شد. نتایج طراحیASD اگرچه بهظاهر منجر به سازه سبکتر در طبقات بالا میگردد، اما از نظر سازهای عملکرد ضعیفتری دارد و قابهایی که به روشLRFD طرح شده بودند، عملکرد سازهای بهتری داشتند.