سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن فلاحی – کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه بیرجند
بهرام بهرام بیگی – کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدجابر یوسفی – کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

پردازش تصاویر ماهوراه ای قادر است تا در کمترین زمان و با کمترین هزینه محل های مناسب برای تشکیل کانسارهای مختلف را در نقاط مختلف و دور از دسترس شناسایی و معرفی نماید. منطقه مورد مطالعه،در جنوب خاوری بیرجند (استان خراسان جنوبی)؛ در بخش شمالی زمیندرز سیستان واقع شده و مشتمل برواحدهای آتشفشانی و آذرآواری می باشد. با توجه به حجم عظیم فعالیت های آتشفشانی اسیدی تا حدواسط در واحدهای ترشیری، در این منطقه دگرسانی های فراوانی قابل تشخیص می باشد. در این پژوهش به منظور یافتن دگرسانی های شاخص، روش های مختلف آنالیز مولفه های اصلی بر روی تصاویر سنجنده ETM اعمال شد. مولفه های دارای بارگذاری مثبت در طیف کانی های در ارتباط با آلتراسیون شناسایی و در قالب تصاویر رنگی نمایش داده شدند. درحاشیه روستای هریوند دگرسانی توف ها سبب تشکیل بنتونیت شده است.مطالعات ژئوشیمی (XRF) مویدی بر نتایج حاصل از پردازش تصویر سنجنده ETM در تشخیص واحدهای در ارتباط با آلتراسیون بوده و نشان دهنده کلسیم دار بودن بنتونیت هریوند است.