سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا صیامی اصل – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

سدگیوی یکی از مهمترین پروژه های درحال استان اردبیل می باشد این سد در ۵ کیلومتری شرق شهر گیوی برروی رودخانه گیوی احداث می شود سد از نوع خاکی ـ سنگریزه ای با هسته رسی است که ارتفاع آن از کف ۸۹ متر و از پی ۱۰ ۲ متر طول تاج آن ۳۰۴ متر و حجم مخزن ۵۳ میلیون متر مکعب می باشد هدف از احداث این سد تامین آب مورد نیاز حدود ۷۹۰۰ هکتار از اراضی گیوی بالا و پایین می باشد تزریق آزمایشی دوغاب سیمان به منظور دستیابی به شرایط تزریق پذیری توده سنگ و نهایتا تعیین پارامترهایی نظیر فواصل گمانه های تزریق پرده آب بند شعاع موثر نفوذ دوغاب فشار بیشینه و ترکیب بهینه دوغاب مورد استفاده دراجرای پرده آب بند انجام میگیرد دراین طرح ۶ حلقه گمانه تزریق آزمایشی سیمان در تکیه گاه چپ ساختگاه درامتداد محور سد اجرای گردید. دراین مقوله سعی شده است با استفاده از نمودارهای لوژن ـ عمق ـ خورند برای ساختگاه سد رابطه بین تغییرات کیفی توده سنگ و نفوذپذیری نسبت به عمق مورد بررسی قرارگیرد.