سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم محمدی مفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه)
عبدالمجید موحدی نیا –

چکیده:

یکی از روشهای کاربردی که هزینه و زمان برداشت نفت را کاهش و ضریب بهره دهی مخازن را افزایش میدهد، اسید کاری چاه ها است.این روش برای رفع آسیب های سازند و افزایش نفوذپذیری مخازن، در ایران نیز به کار گرفته میشود.برای بررسی دقیق عملیاتاسید کاری و نقش آن در بهبود تولید از چاه، میتوان به عوامل مؤثر در این عملیات از جمله، کیفیت و نوع افزایه های مورد استفاده در اسید کاری، نوع اسید، سیستم اسید کاری و نوع سازند میتوان اشاره نمود ؛ سپس به مقایسه شاخص بهره دهی چاه، ضریب پوسته، افت فشار و دبی چاه قبل و بعد از اسید کاری پرداخت. در این مقاله نتایج اسید کاری انجام شده در چاه های نفتی میدان بی بی حکیمه که با موفقیت کامل همراه بوده است و نتایج مربوط به ۵ چاه قبل و بعد از اسید کاری آمده شده است و پارامتر هایی همانند ضریب پوسته، ضریب بهره دهی و دبی تولیدی چاه منتخب y1 با ۴ چاه دیگر مقایسه شده است.